Het optreden in de plaats ven een erfgenaam, legataris of legitimaris die is vooroverleden.