MENU

Schenking op papier

De overeenkomst om niet, waarbij de schenker ten koste van het eigen vermogen de begiftigde verrijkt. De begiftigde is hiervoor geen tegenprestatie verschuldigd.

Synoniemen

gift



Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV