De overeenkomst om niet, waarbij de schenker ten koste van het eigen vermogen de begiftigde verrijkt. De begiftigde is hiervoor geen tegenprestatie verschuldigd.