Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en eigenvermogen (activa en passiva) van een onderneming.