Het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. Door een beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam, bij een negatieve nalatenschap, niet aansprakelijk voor de eventuele schulden van de overledene. Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan bent u verplicht hierover een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u de nalatenschap volgens bepaalde wettelijk regels moet afwikkelen. Dit wordt ook wel het vereffenen van een nalatenschap genoemd.