Bestuudersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon, voor de handelingen die de bestuurder in naam van de rechtspersoon heeft verricht.