Vanwege het overlijden van de erflater moet worden geinventariseerd wat tot de nalatenschap behoort. Een boedelbeschrijving is het overzicht van alle bezittingen en schulden per overlijdensdatum.