In dit register houden notarissen bij wie een testament heeft laten opmaken. Daarnaast staat hierin wanneer en ten overstaan van welke notaris het testament is opgemaakt. Als burger is het mogelijk om te informeren of de erflater een testament heeft laten opgemaken. Om deze informatie te ontvangen moet een akte van overlijden van de erflater worden verstrekt.