Een commanditaire vennootschap is een speciale vorm van de Vennootschap Onder Firma (VOF). In een commanditaire vennootschap zijn er één of meer beherende vennoten en tevens één of meer stille vennoten. De stille vennooten dienen vaak alleen als geldschieter