Dividend is winstuitkering van de vennootschap aan de aandeelhouders.