Een dochtermaatschappij is een onderneming die geheel of gedeeltelijk eigendom is van een andere onderneming. Deze andere onderneming wordt de moedermaatschappij genoemd.