Eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen (activa) en de schulden (passiva) van een onderneming.