De belasting die iemand moet betalen vanwege een verkrijging ten gevolge van een overlijden.