Volgens de wet kan iemand erfgenaam worden op twee manieren: omdat iemand in een testament is aangewezen als erfgenaam of bij versterf. Van erfopvolging bij versterf is sprake als iemand erfgenaam wordt door een familierelatie met de overledene. In de wet is geregeld wie erfgenaam bij versterf zijn. De erfgenamen bij versterf worden ingedeeld in vier groepen: 1. partner en kinderen 2. ouders, broers, zusters 3. grootouders 4. overgrootouders. Als er geen testament is opgemaakt, wordt volgens bovenstaande wettelijke volgorde bepaald wie erfgenamen zijn