FIU staat voor “Financial Intelligence Unit” en is een Nederlandse overheidsinstantie, waar meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties, of zaken waarvan zij het vermoeden hebben dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van terrorisme , moeten melden.