Wat is de WWFT?

Op basis van Europese anti-witwasregelgeving dienen de banken niet alleen hun klanten te ‘kennen’, maar ook de geldstromen van hun klanten te volgen. In Nederland is deze regelgeving geïmplementeerd via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die als doel heeft te voorkomen dat criminelen hun criminele geld witwassen en/of gebruiken om criminele organisaties te financieren.

Deze wet legt onder meer verplichtingen op aan financiële instellingen, waaronder banken, om dit te voorkomen. Banken moeten bijvoorbeeld onderzoek doen naar de achtergrond, activiteiten en geldstromen van hun klanten. Treden banken, maar ook andere instellingen in het kader van de Wwft, niet voldoende kordaat op, dan kunnen forse boetes opgelegd worden; dit heeft ING in 2018 bijvoorbeeld EUR 775 miljoen gekost.

KYC en CDD

Banken moeten dus onderzoek doen naar hun (potentiële) klanten. Ze moeten weten met wie zij zaken gaan doen (en doen), om te voorkomen dat hun diensten – zelfs al is de klant zich daar zelf niet van bewust – worden misbruikt. Kort samengevat, ze moeten weten wie hun klant is: Know Your Client KYC zogezegd. 

Aan deze toets menen de banken te voldoen door de klant onder meer diverse formulieren in te laten vullen, over begrippen als de concernstructuur, UBO(‘s) en eventuele PEP’s, aan de hand waarvan ze een profiel van iedere klant maken. Wat zijn de doelstellingen van de klant? Is deze professioneel, deskundig en risicovol – of juist niet? Onder meer als het (betaal)gedrag van de klant niet aansluit bij haar risicoprofiel, zal de bank vervolgens verscherpt onderzoek moeten verrichten: een CDD. ‘CDD’ staat voor Customer Due Diligence (cliëntenonderzoek met ‘gepaste zorgvuldigheid’).

Download whitepaper KYC-onderzoek in de praktijk

Hoe ga je om met lastige vragen van de bank? In het whitepaper leggen we uit waar deze vragen vandaan komen, welke risico’s daarbij spelen en wat jouw rechten en plichten zijn. Ook lees je hoe je onaangename verrassingen bij een KYC-onderzoek voorkomt en welke stappen je moet nemen om te voorkomen dat de bank de klantrelatie met jou opzegt.

Een KYC-onderzoek, met alle mogelijke gevolgen van dien, kan iedere onderneming treffen. Neem dan ook tijdig maatregelen en voorkom beëindiging van jouw bankrekening.

Meer informatie

Noodzaak KYC en CDD: de diverse Laundromats ofwel witwasschandalen

Hoewel de Europese anti-witwasregeling in sneltreinvaart wordt aangevuld met nieuwe (Anti-Money Laundering) richtlijnen, geldt de noodzaak tot klantonderzoek onder de Wwft al jaren. Sinds de diverseLaundromat-schandalen van de voorbije jaren hebben de banken hun interne richtlijnen echter draconisch bijgesteld en talloze werknemers aangenomen, die zich met dit onderwerp bezighouden. 

Betaalwijzen die sinds jaar en dag werden geaccepteerd worden inmiddels onaanvaardbaar geacht. Veelal worden de Wwft-verplichtingen van de banken simpelweg op het bord van de ondernemer geschoven. Daarbij laten banken vaak na hun klanten te informeren op welke wijze het betaalverkeer wèl ingericht dient te worden. 

Logischerwijze geldt de AML-regelgeving voor alle Europese banken en geldt de Wwft-regelgeving voor alle Nederlandse banken. 

Zegt de bank de klantrelatie met je op, dan is een overstap naar een andere bank ook niet mogelijk. Het resultaat is dat je zonder bankrekening zit en niet langer bancaire transacties uit kunt voeren. Hierdoor komt je bedrijfsvoering in gevaar, hetgeen in sommige gevallen zelfs leidt tot faillissement. Sterker: inmiddels hebben de ABN, de ING, de Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gezamenlijk TMNL opgericht, een organisatie die zich richt op zogeheten transactiemonitoring. De doelstelling van TMNL is om door het analyseren van geanonimiseerde data ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer te herkennen, maar het is niet uitgesloten dat de banken op deze wijze alsnog in staat gesteld worden data en bevindingen te delen.

Juridisch advies nodig? 

Dreigt jouw bank ook haar relatie met je op te zeggen en je rekening(en) af te sluiten? Laat dit niet zomaar gebeuren en neem direct na ontvangst van de eerste brief van de bank met 'lastige vragen' over jouw klanten of leveranciers contact op met het KYB-team (Keep Your Bank-team) van RWV Advocaten. 

Het KYB-team adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) om te voorkomen dat je bank haar relatie met je beëindigt en je rekening(en) afsluit. Ook publiceert zij regelmatig over dit onderwerp. 

misschien ook interessant voor jou