Mogelijk heb je het vanwege de vakantieperiode gemist, maar begin augustus heeft het Ministerie van Financiën aangegeven dat de invoering van het UBO-register feitelijk is uitgesteld. De feitelijke invoering staat nu gepland op 1 januari 2023.

Reden uitstel invoering UBO-register

Het ministerie geeft aan dat de reden voor het uitstel ligt in achterstanden bij de Kamer van Koophandel. Het ministerie stelt dat vele partijen rondom de eerdere deadline van eind maart 2022 hun stukken hebben aangeleverd en dat deze niet tijdig verwerkt kunnen worden. Oftewel: de wet is niet officieel uitgesteld, maar partijen die zich niet tijdig (voor 27 maart 2022) hebben ingeschreven in het UBO-register worden niet gestraft.

Doel UBO-register

Het UBO-register is ontstaan uit Europese regelgeving met als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In het UBO-register wordt per organisatie bijgehouden wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt, ofwel de UBO: ‘ultimate benificial owner’. Op deze manier kan voorkomen worden dat een persoon die bijvoorbeeld geld witwast, zich kan verschuilen achter zijn bedrijf, zo is het idee.

Lees ook: Wie kwalificeert als een UBO?

Nog niet ingeschreven in het UBO-register? Doe het alsnog zo snel mogelijk

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande organisaties:

  • Nieuwe entiteiten: alle nieuwe organisaties moeten bij oprichting of het sluiten van de vennootschapsovereenkomst een UBO registreren in het UBO-register. Doe je dit niet, dan verkrijg je geen handelsregisternummer en kan jouw inschrijving niet worden voltooid. Geef je een onjuiste UBO op, dan kan dit leiden tot bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties.

  • Bestaande entiteiten: bestaande entiteiten dienen hun UBO te registreren in het UBO-register. De Kamer van Koophandel zal in eerste instantie aan alle organisaties die tot registratie verplicht zijn een registratieverzoek met instructies toesturen. Geef je geen UBO op of te laat, dan zal de Kamer van Koophandel de naam van jouw onderneming doorgeven aan het Bureau Economische Handhaving.

UBO-register in strijd met privacybescherming?

In eerdere berichten heb ik verwezen naar een zaak die op dit moment bij het Hof van Justitie van de EU ligt. In die zaak heeft de Advocaat-Generaal een conclusie genomen waarin hij kritiek plaatst over de privacyaspecten van de inschrijvingen. De uitspraak van het Hof werd medio 2022 verwacht, maar voor zover ik heb kunnen nagaan is deze uitspraak nog niet gewezen. Ik en mijn collega’s houden deze kwestie in de gaten en zullen je berichten zodra hier nieuws over te melden is.

Lees ook: Is het UBO-register in strijd met de privacybescherming?

Heb je vragen over het UBO-register?

Wil je weten wat de gevolgen van deze wet zijn voor jouw organisatie, wie de UBO binnen jouw organisatie is of heb je hulp nodig om de UBO te registeren? Neem dan vooral contact op met mij of één van de andere ondernemingsrechtspecialisten. Wij helpen je graag verder.