Een holding is de vennootschap die hierarchisch gezien de hoogste vennootschap is binnen een groep