Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek.