Know Your Customer (KYC) staat voor het Ken Uw Klant-beginsel.