Een legaat is een, bij uiterste wilsbeschikking, door de erflater toegekend vorderingsrecht aan één of meer personen, ook wel legataris genoemd. Dit vorderingsrecht kan zien op goederen, maar ook op diensten. Legaten worden doorgaans gebruikt om bijvoorbeeld een geldbedrag toe te kennen aan een specifiek persoon, bijvoorbeeld iemand die geen erfgenaam is.