De legitieme portie is het wettelijk erfdeel waar de kinderen (en kleinkinderen) van de erflater recht op hebben. Ook een onterfd kind heeft recht op zijn of haar legitieme portie.De legitieme portie geeft alleen recht op een geldbedrag en niet op goederen. Bij het berekenen van de legitieme portie wordt niet alleen gekeken naar de nalatenschap op moment van overlijden van de erflater, maar ook naar giften die bij leeven zijn gedaan. Er moet binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater aanspraak worden gemaakt op de legitieme portie. Na verloop van deze termijn vervalt het recht op deze legitieme portie.