Een maatschap is een rechtsvorm waarbij twee of meer personen of ondernemingen een samenwerking aangaan. Een maatschap is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.