De term mededelingsplicht kan duiden op de plicht dat ongebruikelijke transacties (let op: dus niet alleen verdachte transacties) (onverwijld) gemeld moeten worden via het FIU-Nederland meldportaal.