Een naamloze vennootschap is een vorm van een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die – in beginsel – vrij overdraagbaar zijn.