Er is sprake van onbehoorlijk bestuur als het bestuur niet voldoet aan haar verplichtingen. Onbehoorlijk bestuur kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Enkele bewijsvermoedens van onbehoorlijk bestuur zijn wanbeleid, niet tijdig deponeren van de jaarrekening en het niet of niet behoorlijk voeren van een boekhouding.