Rechtspersonen zijn entiteiten die zelfstandig aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen, zoals o.a. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vereniging, stichting.