Bepalingen die ten grondslag liggen aan een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting of vereniging worden vastgelegd in de statuten. Statuten zijn in een notariële akte van oprichting vastgelegd.