Een stichting is een rechtspersoon die is opgericht om een bepaald doel, anders dan winst, na te streven. Het is een stichting toegestaan om winst te maken, de uitkering van de winst dient echter een ideologische of sociale strekking hebben.