Een vennootschap onder firma, ook wel VOF genoemd, is een rechtsvorm waarmee meerdere ondernemers gezamenlijk een bedrijf kunnen voeren. Een vof is geen rechtspersoon waardoor alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn.