De vereniging is een rechtspersoon met leden die die is opgericht een bepaald doel na te streven. Dit doel is vaak vastgelegd in de statuten.