Een notariële akte waarin wordt vermeld wie de erfgenamen van de overledene zijn. Indien de erfgenamen een gemachtigde hebben aangewezen die namens hen optreedt dan wordt dit hier ook vermeld. Een verklaring van erfrecht wordt onder meer gebruikt door erfgenamen om zich als zodanig te legitimeren bij instellingen die hierom vragen, zoals een bank.