Versterferfrecht is het erfrecht dat geldt als iemand geen testament heeft gemaakt.