Degene die een erfenis verkrijgt na overlijden van de bwaarde erfgenaam