Twee ondernemingen die beide dezelfde moedermaatschappij hebben, zijn aan te merken als zustermaatschappijen.