Adoptieprocedure in Nederland 

Wie met adoptie te maken krijgt, heeft juridische ondersteuning nodig. Het is immers belangrijk jouw juridische positie te weten en je te laten adviseren over de (on)mogelijkheden van adoptie in het woud van specifieke regels en voorschriften. 

Door een kind te adopteren word je de juridische ouder van een kind met alle rechten en plichten die daarbij horen. Adoptie heeft dus erfrechtelijke gevolgen. De familierechtelijke banden met de oorspronkelijke juridische ouders van het kind komen te vervallen. Bij stiefouderadoptie geldt dit slechts ten aanzien van één ouder.

Adoptie voorwaarden

Een adoptie wordt altijd uitgesproken door een Nederlandse rechter. De belangrijkste adoptievoorwaarden zijn:

  • Het kind is geen kleinkind van de adoptant;
  • De adoptanten moet minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind;
  • Het kind is minstens een jaar verzorgd door de adoptant(en). Bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

De biologische ouders kunnen bezwaar maken tegen adoptie, tenzij zij niet of nauwelijks in gezinsverband met het kind hebben samengeleefd, het kind hebben misbruikt/verwaarloosd dan wel zijn veroordeeld voor bepaalde strafbare feiten. 

Adoptie is mogelijk door:

  • twee mensen die samen 1 jaar een kind hebben verzorgd en opgevoed;
  • iemand die een kind 3 jaar heeft verzorgd en opgevoed (eenouderadoptie);
  • een stiefouder die een kind samen met de ouder 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed (stiefouderadoptie).
wie kan een kind adopteren?

vormen van adoptie

Stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie is adoptie door de partner van de vader of moeder van het kind. Aan een dergelijke adoptie worden strenge voorwaarden gesteld: zo moet je als stiefouder drie jaar met de ouder hebben samengeleefd en moet je gezamenlijk één jaar voor het kind hebben gezorgd. Daarnaast dient de adoptie in het belang van het kind te zijn en moet vaststaan dat het kind niets meer van zijn/haar ouder(s) te verwachten heeft.

Adoptie van pleegkind

Adoptie van een pleegkind is mogelijk wanneer je tenminste 1 jaar voor een pleegkind zorgt en het voor het kind niet meer mogelijk is om terug te keren naar zijn of haar oorspronkelijke ouders. Met de adoptie word je juridisch ouder met gezag van het kind. Dit betekent dat het pleegouderschap wordt omgezet naar ouderschap.

Adoptie na draagmoederschap

Op dit moment is er nog geen traject of wet- en regelgeving voor draagmoederschap in Nederland. De procedure wordt afgerond met een verzoekschrift tot adoptie, waarbij je als partner van de wensouder in familierechtelijke betrekking tot het kind komt te staan. Dit gebeurt door middel van een partneradoptie.

Waarom onze advocaten familierecht inschakelen?

Onze advocaten familierecht kunnen je uiteraard ook begeleiden in allerlei zaken rondom de adoptie, zoals naams- en nationaliteitswijziging of het vaststellen van de geboortegegevens. Dit alles doen we zodat jouw geadopteerde kind uiteindelijk volledig onderdeel uitmaakt van je gezin.

misschien ook interessant voor jou