Stel jezelf eens voor. Door een lichamelijke of geestelijke ziekte ben je – tijdelijk of voor langere tijd- niet meer in staat om je eigen wil te bepalen. Door één van je kinderen wordt vervolgens een verzoek bij de rechtbank ingediend om een bewindvoerder te benoemen. De kantonrechter kent het verzoek toe. De door de rechtbank aangewezen bewindvoerder wordt vervolgens bevoegd om vanaf dat moment jouw financiële belangen te behartigen. Met als gevolg, jij bent onbevoegd en hebt de regie niet (meer) in eigen hand.

Levenstestament: notariële volmacht dat werkt bij leven

Wellicht is dit een scenario dat je graag zou willen voorkomen. Dit kan door het opmaken van een levenstestament. Een levenstestament is een (uitgebreide) notariële volmacht dat werkt tijdens leven. In een levenstestament regel je wie jouw financiële en niet- financiële belangen behartigt als je dat zelf niet meer kan en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Bijvoorbeeld als je zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen. Ook als je bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor je doet.

Wat kun je in een levenstestament opnemen?

In het levenstestament staat precies vermeld wanneer de volmacht start en eindigt. Het eindigt bij jouw overlijden (dan gaat jouw gewone testament gelden), maar ook als je de volmacht herroept of als de gevolmachtigde in een bepaalde situatie terecht komt, bijvoorbeeld bij faillissement of onder curatele stelling. In het levenstestament kan je regelen wie beslissingen kan nemen over:

  • Geldzaken
  • Medische behandelingen
  • Opname in verzorging of verpleeghuis
  • Indicatiebesluit
  • Inboedel en verkoophuis
  • Verwijderen social media-account

Ook kan je wensen vastleggen met betrekking tot:

  • Het doen van schenkingen
  • Het aanstellen van een toezichthouder voor (extra) controle op de gevolmachtigde
  • Verzorging van de huisdieren
  • Inzage in jouw medisch dossier

Inschrijving in het Centraal Levenstestamenten Register

Op het moment van opstellen moet je de beslissingen die je in het levenstestament neemt goed kunnen overzien. Je bent dan wilsbekwaam. Het is de taak van de notaris om te controleren of je dat daadwerkelijk bent. De notaris draagt vervolgens zorg voor inschrijving in het Centraal Levenstestamenten Register, zodat voor eenieder kenbaar is of er een levenstestament aanwezig is.

Levenstestament passeren

Als er een levenstestament is, zal een kantonrechter in principe geen bewind meer instellen. Maar wanneer het levenstestament niet (langer) de bescherming biedt die de rechthebbende voor ogen had bij het opstellen van het levenstestament, kan de rechter ingrijpen door het levenstestament te passeren met het uitspreken van bewind. Hierbij speelt het handelen door de gevolmachtigde als “een behoorlijk handelend gevolmachtigde” een belangrijke rol. Dit betekent dat door de rechter getoetst kan worden of de gevolmachtigde zijn taken correct heeft uitgevoerd.

Meer weten over het levenstestament?

Wil je meer weten over het levenstestament of het benoemen van een gevolmachtigde? Neem gerust contact op met mij of een van de andere advocaten familierecht. Wij helpen je graag verder.