Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 kregen kinderen automatisch de achternaam van hun vader. In 1998 kwam daar de mogelijkheid bij om het kind de achternaam van zijn of haar moeder te geven. Vanaf 1 januari 2024 komt daar nog een mogelijkheid bij: kinderen kunnen vanaf 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders gaan dragen.

Je kunt vanaf 1 januari 2024 gebruik maken van de dubbele achternaam voor je kind

Als ouder kun je van deze wet gebruik maken als jullie eerste kind op of na 1 januari 2024 wordt geboren. Besluit je als ouders om je kind een dubbele achternaam te geven, dan krijgt jullie kind in feite twee achternamen. Er staat geen streepje tussen de twee achternamen. De volgorde waarin de namen worden vermeld is vrij, maar eenmaal gekozen kan deze niet meer worden gewijzigd. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor alle volgende kinderen. 

Voorbeeld dubbele achternaam

Een voorbeeld ter verduidelijking. Als bijvoorbeeld mevrouw de Ruiter en meneer de Wildt samen een kind krijgen, dan zijn de volgende geslachtsnamen mogelijk:

  • De Ruiter
  • De Wildt
  • De Ruiter de Wildt
  • De Wildt de Ruiter

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

Het overgangsrecht is van toepassing als jullie oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016. Dan kun je alsnog, met terugwerkende kracht een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 heb je 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen. Hiervoor geldt wel dat je het als ouders samen eens moet zijn over de naamkeuze en een wijziging met terugwerkende kracht. Is dit niet het geval, dan houden je kinderen de achternaam die zij al hebben.

Heeft je kind al een dubbele achternaam?

Voor kinderen die nu al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals van Bergen Henegouwen, wordt deze naam ook na 1 januari 2024 als een enkelvoudige geslachtsnaam gezien. Ook voor deze ouders is het mogelijk om een dubbele geslachtsnaam aan hun kind te geven, zoals van Bergen Henegouwen de Vroomen of De Vroomen van Bergen Henegouwen.

Dubbele achternaam voor geadopteerde kinderen

Geadopteerde kinderen hebben straks de mogelijkheid om een combinatie te kiezen van de geslachtsnaam die zij bij hun geboorte hebben gekregen en de naam van de adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal.

Keuze voor dubbele achternaam is niet verplicht

De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als je als ouders geen keuze maakt, dan krijgt je kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt je kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder. Een duomoeder of meemoeder is de vrouwelijke partner van de biologische moeder.

Hulp nodig of vragen over de mogelijkheden voor een (dubbele) achternaam?

Heb je nog vragen over welke achternaam je jullie kind kan geven? Of heb je andere vragen op het gebied van familierecht? Neem gerust contact op met mij of één van de andere familierechtadvocaten.