Hoe verdelen jullie na een echtscheiding de wekelijkse zorg voor jullie kinderen? Bij wie verblijven jullie kinderen dit jaar tijdens de kerst? Hoe communiceer je als ouders over de gezondheid van jullie kinderen? En wie betaalt straks de voetbalcontributie?

Het is misschien wel hét belangrijkste onderwerp in een (echt)scheidingsprocedure van ouders: de kinderen. Want ondanks dat jullie uit elkaar gaan, blijven jullie samen verantwoordelijk voor de kinderen, ook na de echtscheiding.

En daarom is het belangrijk om duidelijke (toekomstige) afspraken over jullie kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. Maar waar moet je als ouder beginnen met het opstellen van dat ouderschapsplan?

Het opstellen van een ouderschapsplan is maatwerk

Veel ouders starten hun zoektocht naar het opstellen van een ouderschapsplan op internet. Hier zijn diverse model-ouderschapsplannen te vinden. Dat geeft wat aanknopingspunten, maar tegelijkertijd kunnen de verschillende voorbeelden nogal overweldigend zijn.

Iedere gezinssituatie is verschillend, ieder kind is verschillend en iedere ouder is verschillend. Het opstellen van een ouderschapsplan is dan ook een kwestie van maatwerk.

Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat voor een ouder die van beroep arts is (met een onregelmatig werkrooster) een andere zorgregeling passend is dan voor een ouder die van beroep leraar of lerares is (met een regelmatiger werkrooster). Ook kun je denken aan de verschillen tussen jonge en oudere kinderen. Voor een jonger kind zijn bijvoorbeeld kortere en meer regelmatige contactmomenten passender dan voor een ouder kind. Kortom, je hebt behoefte aan afspraken die het beste aansluiten bij jullie specifieke situatie.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Ondanks dat het ouderschapsplan maatwerk is, staat er in de wet wel een aantal algemene onderwerpen die minimaal in het ouderschapsplan moeten worden opgenomen. Het gaat om:

  1. de verdeling van de zorg- en opvoedtaken;
  2. de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke beslissingen over de kinderen, en;
  3. de kinderalimentatie.

Deze onderwerpen zijn echter niet verder uitgewerkt, waardoor jullie binnen dit wettelijke kader veel ruimte hebben om het ouderschapsplan in te vullen zoals jullie zelf willen. Deze onderwerpen zijn er dan ook als kader voor het ouderschapsplan.

Wil je hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan (op maat)?

Of wil je meer weten over het ouderschapsplan? Neem gerust contact op met mij of een van de andere advocaten familierecht. Wij helpen je graag verder.