Wanneer ik cliënten met kinderen de vraag stel wat het belangrijkste is bij de afwikkeling van de echtscheiding, krijg ik nagenoeg altijd het antwoord ‘de kinderen’. Het belang van kinderen bij het maken van afspraken staat voorop. Kinderen moeten zo min mogelijk last ondervinden van de scheiding. Maar het is nauwelijks mogelijk om kinderen geheel buiten de scheiding te houden. De omstandigheden van uw kinderen wijzigen, de woonsituatie wijzigt vaak, kinderen krijgen te maken met een zorgregeling en afhankelijk van hun leeftijd kunnen zij zelf hun mening geven. De vraag die dan ook vaak gesteld wordt is: welke rol een kind heeft tijdens de scheidingsprocedure?

Verplicht ouderschapsplan opstellen

Als u als gezaghebbende ouders (van een minderjarig kind) uit elkaar gaat, moet u volgens de wet verplicht een ouderschapsplan opstellen. In dit ouderschapsplan neemt u afspraken op over de verdeling van de zorgtaken, over de wijze waarop u elkaar als ouders informeert en consulteert over de kinderen en ook bijvoorbeeld over de wijze waarop in de toekomst de kosten van uw kinderen worden voldaan. Het is de bedoeling dat uw kinderen - op een naar hun leeftijd passende wijze - bij het opstellen van het ouderschapsplan worden betrokken. Zij moeten hun mening kenbaar kunnen maken en het gevoel krijgen dat hun mening ertoe doet.

Via mediation geeft u uw kinderen een stem tijdens uw scheiding

Als u ervoor kiest om via mediation tot afspraken te komen, dan begeleidt de mediator u (voor zover daar behoefte aan is) bij het opstellen van een ouderschapsplan. U kunt er als ouders voor kiezen om uw kind niet alleen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan, maar ook een rol te geven in de mediation. De mediator gaat dan met uw kind in gesprek en zorgt ervoor dat uw kind gehoord wordt.

Minderjarigenverhoor/kindgesprek

Als u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, worden minderjarige kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud opgeroepen voor een kindgesprek, ook wel kinder- of minderjarigenverhoor genoemd. Kinderen mogen zelf kiezen of zij via een brief aan de rechter hun mening over de scheiding kenbaar maken of dat zij in gesprek willen met de rechter. Ook kunnen kinderen ervoor kiezen om helemaal niet op de uitnodiging in te gaan. Een rechter neemt de mening van uw kinderen mee in zijn beslissing, maar de mening van een kind is niet per se leidend. Uw kind weet immers niet altijd wat het beste voor hem/haar is.

Als uw kind kiest voor een gesprek met de rechter, dan volgt er een uitnodiging om naar de rechtbank te komen. In een informele setting gaat de rechter in gesprek met uw kind n vraagt bijvoorbeeld naar de mening van uw kind over de zorgregeling die is afgesproken, wordt er besproken of er vragen zijn over het ouderschapsplan en of uw kind iets wil vertellen over de scheidingssituatie. Op YouTube is een video te vinden waarin kinderen meer vertellen over het kindgesprek. Meer informatie over het kindgesprek vindt u hier.

Meer informatie over het ouderschapsplan, mediation of scheiding met kinderen?

Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere familierechtadvocaten. Wij adviseren u graag.