Je bent ondernemer en je hebt het druk. Soms ontdek je dat je niet meer verder wil in jouw relatie. Of is het juist jouw partner die wil scheiden. Dan is de kans op kortsluiting groot. 

Echtscheiding

Bij een echtscheiding, ook als je niet getrouwd of geregistreerd partner bent, komt het nodige kijken. Je hebt juridische zaken, financiële en fiscale kwesties. 

En je hebt vooral emoties en gedachten die een grote rol spelen. Uiteraard die van jezelf en van je partner, maar ook die van de kinderen en van de omgeving die zich niet zelden ongevraagd met jullie bemoeit. 

Het is vooral die cocktail van zaken en gevoel die scheiden ingewikkeld kan maken. Zeker als je ook nog aandacht voor je bedrijf moet hebben en je daarin toch al zoveel te doen hebt. 

Een echtscheiding kost gauw veel tijd, geld, zenuwen en energie. 

Emotie wint het van de ratio

Ik heb ondernemers die ik daarvoor kende als rationele, zelfbewuste en oplossingsgerichte mensen tijdens hun scheiding zien veranderen. Dan lieten ze zich leiden door hun emoties en door belemmerende overtuigingen en dat was niet altijd even effectief. 

Het is juist daarom belangrijk om je te laten begeleiden door een advocaat die dat hele speelveld vol valkuilen kan overzien. En die kan samenwerken met de juiste financiële en fiscale specialisten. 

Financiële risico's scheiding voor ondernemers

Een van de grootste frustraties van ondernemers is dat je niet alleen je partner, maar ook nog eens je bedrijf kwijtraakt. 

Bijvoorbeeld als je aandelen hebt en je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Dan moet je de helft van de waarde daarvan aan je partner betalen. Die verplichting kan er ook zijn als je huwelijkse voorwaarden hebt laten maken door de notaris. 

Een daarin veel voorkomende bepaling is namelijk dat je elk jaar het overgespaarde inkomen moet verdelen. In de praktijk doet vrijwel niemand dat en in dat geval bepaalt de wet dat het hele vermogen geacht wordt gezamenlijk te zijn. Tenzij jij het tegendeel kunt aantonen, maar dat is vaak onbegonnen werk. 

Waardering aandelen bij echtscheiding

Het waarderen van aandelen is geen uitgemaakte zaak. Er zijn veel verschillende manieren om die waarde te berekenen.

  • Je kunt kijken naar het eigen vermogen plus de stille reserves en min de toekomstige belastingclaim. Op de balans van een bedrijf staat namelijk nooit de werkelijke verkoopwaarde. 
  • Je kunt ook toekomstige inkomsten en risico’s laten voorspellen die op grond van de zognaamde Discounted Cashflow methode tot een waarde leiden.

Dat is allemaal werk voor een deskundige, een accountant of een valuator. Gelukkig ken ik die specialisten en kan ik met ze schakelen. 

En dan komt het aan op onderhandelen en slim gebruik maken van feiten, recht, rechtspraak, gevoelens, gedachten, belangen en zorgen. 

Daar houd ik van en dat doe ik graag voor én met je. Want als je het spel samen speelt kom je altijd verder. 

Je kunt hoofd en hart niet scheiden, dus kun je prima gelijktijdig over zakelijke en persoonlijke kwesties onderhandelen. En als dat onverhoopt niet lukt is er altijd de rechter nog die altijd blij is met een goed dossier. 

Het grootste probleem in een echtscheidingszaak zit vaak van binnen en heeft weinig met de regels van het recht te maken. Helemaal niets, vaak. 

Als je je daarvan bewust bent of wordt is dat kans levensgroot dat je met de juiste begeleiding weliswaar privé gaat scheiden maar zakelijk gewoon verder kunt. 

Want één scheiding is wel genoeg.