Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt een hoop op u af en u zit waarschijnlijk vol vragen. Zeker als u ondernemer bent. Wat gebeurt er met mijn onderneming als ik ga scheiden? Moet en kan ik alimentatie betalen? En hoeveel dan? Hoe zorg ik dat de continuïteit van mijn onderneming niet in gevaar komt?

Wordt uw onderneming bij de afwikkeling van de scheiding betrokken?

Als u gaat scheiden, zult u afspraken moeten maken met uw ex-partner. Zowel praktische afspraken; over de kinderen, de woning, de inboedel, maar ook financiële afspraken, zoals over de verdeling van uw beider bezittingen, alimentatie en pensioen.

De kans is groot dat uw onderneming ook een rol speelt in de afwikkeling. Op welke wijze uw onderneming in de afwikkeling dient te worden betrokken, is afhankelijk van uw situatie. Is er sprake van huwelijkse voorwaarden? Is er behoefte aan alimentatie?

Voor u als ondernemer is het volgende van belang.

Verdeling van uw onderneming bij een huwelijk voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan heeft uw partner recht op de helft van de waarde van de onderneming. De waarde van uw onderneming is onder andere afhankelijk van de vorm van de onderneming. Een kleine eenmanszaak waarbij de omzet wordt gegenereerd door de inspanningen van de ondernemer, wordt bijvoorbeeld op een andere manier gewaardeerd dan een BV met veel werknemers, een grote winst en een goede naam (goodwill).

Als de verkeerde waarderingsgrondslag wordt aangehouden, kan dit leiden tot een te hoge of te lage waardering. Bij een te hoge waardering, dient er een groter bedrag aan de partner te worden voldaan dan de onderneming waard is met als gevolg dat de mogelijkheden om te ondernemen worden ingeperkt en de continuïteit van de onderneming in gevaar kan komen. Het is daarom belangrijk dat u een echtscheidingsadvocaat inschakelt met kennis over waarderingsmethodes, over de onderneming en die ervaring heeft met dergelijke kwesties.

Verdeling van uw onderneming bij huwelijk in gemeenschap van goederen op of na 1 januari 2018

Als u op of na 1 januari 2018 bent getouwd zonder huwelijkse voorwaarden, is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Had u voor het huwelijk al een onderneming, dan blijft deze onderneming privé. Wel bent u op grond van de wet verplicht een redelijke vergoeding aan ‘de gemeenschap’ te voldoen. Dat betekent dat er een redelijk salaris moet worden uitgekeerd. Maar wat is een redelijk salaris? Wij kunnen u hierover informeren. Laat u goed adviseren over uw situatie en de risico’s die u loopt als u wilt gaan scheiden.

Blijft uw onderneming buiten schot als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd?

Als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, betekent dit niet altijd dat het bedrijf buiten beeld blijft. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen. In een verrekenbeding wordt vaak afgesproken om aan het einde van het jaar de spaargelden te delen. In de praktijk vindt zo’n jaarlijkse verrekening zelden plaats. De vraag is dan wat er alsnog verrekend moet worden bij de scheiding..

Moet en kunt u als ondernemer alimentatie betalen?

Of u kinderalimentatie moet betalen, is onder andere afhankelijk van de verdeling van de zorgtaken. Van partneralimentatie is enkel sprake als uw partner behoefte heeft aan een bijdrage in zijn/haar levensonderhoud. Of u alimentatie moet betalen, is dan ook afhankelijk van verschillende factoren.

Daarnaast is het belangrijk om te weten of u überhaupt voldoende draagkracht heeft om alimentatie te betalen. Met andere woorden: of u als ondernemer voldoende inkomen heeft om een bijdrage te betalen. Om te kunnen berekenen hoeveel alimentatie u maandelijks kunt voldoen, zonder zelf in de problemen te komen, is het nodig om vast te stellen wat uw inkomen is. Niet alleen uw feitelijke salaris is daarbij van belang, er moet ook worden beoordeeld welk salaris u uzelf zou kunnen uitkeren. Er is dan ook specialistische kennis vereist om tot een goede berekening te komen. U dient voldoende ruimte te krijgen om te kunnen ondernemen, om te kunnen ontwikkelen en innoveren.

Bent u partner van een ondernemer?

Niet alleen de ondernemer zelf, maar u als partner van een ondernemer heeft ook groot belang bij deskundig advies. Wij denken graag met u mee.

Meer weten over echtscheiding en een eigen onderneming?

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere advocaten familierecht. Wij staan u graag bij.