Het College voor de Rechten van de Mens heeft een oordeel gegeven over de vraag of de vierde arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer op grond van de ketenregeling heeft te gelden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening weliswaar onderscheid maakt op grond van leeftijd, maar dat dit onderscheid is gerechtvaardigd. Indien de ketenregeling van toepassing zou zijn op AOW-gerechtigde werknemers, zouden werkgevers deze werknemers waarschijnlijk minder snel aannemen vanwege de tweejarige loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De CAO-bepaling is daarom noodzakelijk om de arbeidsdeelname van AOW-gerechtigden te bevorderen.

Meer informatie over pensioen?

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten. Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.