De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 (gefaseerd) in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het pensioenbewustzijn van deelnemers te vergroten.

De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor de rol en de zorgplicht van de werkgever. Zo krijgt de werkgever een grotere verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie met zijn werknemer(s). Dit betekent onder meer dat de werkgever uit hoofde van haar zorgplicht de nieuwe werknemer tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek moet informeren over de hoofdkenmerken van de pensioenregeling. Om de werkgever te helpen concreet invulling te geven aan deze ver(der)gaande verplichtingen, heeft de Pensioenfederatie samen met het Verbond van de Verzekeraars een checklist ontwikkeld die de werkgever kan gebruiken bij het arbeidsvoorwaarden-gesprek. De eerste checklist ‘Wegwijs in pensioen’ is onlangs gepubliceerd.

 

Naar verwachting zal binnenkort de checklist ‘Route naar Pensioen’ worden gepubliceerd, die gebruikt kan worden bij een gesprek tussen de werkgever en de werknemer voor wie de pensioendatum nadert.

 

Wij houden u op de hoogte!

 

 

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten

Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.