‘Cd van jou, cd van mij. Cd van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder dus van mij’, deze zinsnede uit een bekend Nederlands liedje karakteriseert hoe men tegenwoordig tegen het vermogen binnen het huwelijk aankijkt. Alles wat van nature privé was, moet ook privé blijven.

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest in de politiek over de gemeenschap van goederen. Verschillende kritische geluiden hebben geleid tot een wetsvoorstel waarbij de nieuwe standaard de beperkte gemeenschap wordt. Hoe zit het en wat gaat er veranderen?

Stel….

Hans heeft een studieschuld van voor het huwelijk en Petra verkrijgt een erfenis tijdens het huwelijk. Wat gebeurt er met dit vermogen wanneer Hans en Petra gaan scheiden?

De meeste mensen in Nederland trouwen in gemeenschap van goederen. Bijna nergens in Europa kent men een systeem zoals wij dat kennen. In Nederland ontstaat de gemeenschap van goederen al door ‘ja’ te zeggen op de dag van de huwelijksvoltrekking.

Wanneer Hans en Petra onder het huidige recht in gemeenschap van goederen trouwen, betekent dit dat bij echtscheiding zowel de studieschuld van Hans als de erfenis van Petra door de helft wordt gedeeld. Dit is erg nadelig voor Petra, omdat zij met de helft van de schuld van Hans wordt opgezadeld. En als klap op de vuurpijl moet zij zelfs nog de helft van haar erfenis inleveren bij Hans.

Wat gaat er mogelijk veranderen?

De belangrijkste verandering is dat voor het huwelijk ontstane schulden worden uitgesloten van de gemeenschap. Hetzelfde geldt voor vermogen. Alleen hetgeen Hans en Petra tijdens het huwelijk gezamenlijk opbouwen, valt voortaan in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen vallen voortaan buiten de gemeenschap, ongeacht of er een uitsluitingsclausule is gemaakt. Dit betekent dat wanneer Hans en Petra gaan scheiden, dit niet tot gevolg heeft dat Petra moet meebetalen aan de studieschuld van Hans. Ook blijft Petra als enige gerechtigd tot de erfenis die zij heeft verkregen tijdens het huwelijk.

Belangrijk is echter wel dat Hans en Petra voor en tijdens het huwelijk goed blijven administreren. Wanneer Hans en Petra van de erfenis van Petra bijvoorbeeld een auto kopen, dan dient in het ‘huishoudboekje’ te worden opgenomen dat deze auto is betaald met het privévermogen van Petra. Als Petra bij echtscheiding niet kan bewijzen dat de auto is betaald met haar privévermogen, dan valt de auto alsnog in de gemeenschap en komt de helft van de waarde van deze auto Hans toe.

Bron: weekbladen Duin- & Bollenstreek Uitgeverij Verhagen