Op 12 januari 2016 is het faillissement van Beweeeg! B.V. te Leiderdorp uitgesproken. Harjo Bakker is daarbij tot curator aangesteld

Beweeg! B.V. exploiteert een concept waarbinnen voor zorgverleners een werkruimte wordt gefaciliteerd voor eerstelijns zorg zoals psychologie, diƫtiek, fysiotherapie. Hierin worden ook sportfaciliteiten aangeboden. In de afgelopen periode is interesse getoond voor het concept, echter een doorstart is niet mogelijk gebleken. De curator zal overgaan tot liquidatie.

Meer informatie over faillissementen?

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.