Mr. drs. Martijn Hoving is benoemd als curator in het faillissement van Handelsmaatschappij Koos Sjardin B.V. en mr. Harjo Bakker is in het faillissement van Sobernheimer B.V. benoemd als curator.

Handelsmaatschappij Koos Sjardin B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 12 november 2013 is het faillissement van Handelsmaatschappij Koos Sjardin B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. drs. M.M. Hoving als curator.

In Handelsmaatschappij Koos Sjardin B.V. werd een groothandel in onderdelen voor de installatiebranche geëxploiteerd. Het bedrijf was met name een leverancier aan regionale installateurs. In het bedrijfspand is – naast een grote voorraad - een kleine werkplaats aanwezig, waarin installateurs onderdelen konden bewerken. De curator overlegt met de pandhouder omtrent de verkoop van de aanwezige activa. Een doorstart lijkt er niet te zullen komen.

Sobernheimer B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 5 november 2013 is het faillissement van Sobernheimer B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. H.J. Bakker als curator.

Sobernheimer B.V. voert een handelsonderneming voor benodigdheden in de bouw. De bestuurder gaf aan door het faillissement verrast te zijn en verzet aan te zullen tekenen. Intussen is duidelijk dat dit niet haalbaar is. Een doorstart ligt niet in de rede.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.