De Sectie Insolventierecht is betrokken bij het faillissement van Mas at Work B.V.

Mas at Work B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 13 november 2012 is het faillissement van Mas at Work B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. H.J. Bakker als curator.

Mas at Work B.V. is een holding vennootschap welke gefailleerd is ten gevolge van het failleren van de werkmaatschappij. Vermeldenswaardige werkzaamheden worden in dit dossier niet verwacht.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.