Op 26 november 2019 is Floatcenter Katwijk B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. Marco Anink tot curator. Floatcenter Katwijk B.V. exploiteerde een float- en wellnessconcept, doch de bedrijfsvoering van de onderneming zou al enige tijd gestaakt zijn. De curator zal deze stelling en de verdere achtergronden van het faillissement nader onderzoeken.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.