In mei 2014 zijn Schelvis Schilders B.V. en Flex Infra CV en beherend vennoot Roppen Ltd bij vonnis van de Rechtbank Den Haag failliet verklaard.

Schelvis Schilders B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Den Haag d.d. 13 mei 2014 is Schelvis Schilders B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. H.J. Bakker als curator.

Schelvis Schilders B.V. voerde een schildersbedrijf te Leiden. De historie van de onderneming gaat terug tot 1850. Tot op heden is geen concrete interesse in een doorstart getoond. Blijft interesse uit, dan zal de curator tot liquidatie van de activa over gaan.

Flex Infra CV en beherend vennoot Roppen Ltd

Bij vonnis van de rechtbank Den Haag d.d. 20 mei 2014 is Flex Infra CV en haar beherend vennoot Roppen Ltd in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. K.E. Beerlage als curator.

De onderneming hield zich bezig met bekabelingswerkzaamheden. Het faillissement is veroorzaakt door een gebrek aan opdrachten. Naar verwachting zal in deze faillissementen geen uitkering kunnen worden gedaan aan crediteuren.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de faillissementsadministratie.